Tra cứu Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Vietlott Ngày 6/8/2022 (Thứ 7 06/08)
Giải thưởngKết quảGiải thưởng
Giải đặc biệt

Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay

543468
2 tỷ
Giải phụ đặc biệt

Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay

468543
400tr
Giải nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

500894463738
30tr
Giải nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

756698832745399637
10tr
Giải ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

804123427827216004699268
4tr
Giải tư

Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba

1tr
Giải năm

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ

100k
Giải sáu

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ

40k
Tra cứu Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Vietlott Ngày 4/8/2022 (Thứ 5 04/08)
Giải thưởngKết quảGiải thưởng
Giải đặc biệt

Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay

846393
2 tỷ
Giải phụ đặc biệt

Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay

393846
400tr
Giải nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

456222814537
30tr
Giải nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

976293296112455779
10tr
Giải ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

203265039070085216594157
4tr
Giải tư

Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba

1tr
Giải năm

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ

100k
Giải sáu

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ

40k
Tra cứu Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Vietlott Ngày 2/8/2022 (Thứ 3 02/08)
Giải thưởngKết quảGiải thưởng
Giải đặc biệt

Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay

808595
2 tỷ
Giải phụ đặc biệt

Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay

595808
400tr
Giải nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

739568770583
30tr
Giải nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

134987480967326114
10tr
Giải ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

656362373345842055581637
4tr
Giải tư

Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba

1tr
Giải năm

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ

100k
Giải sáu

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ

40k
Tra cứu Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Vietlott Ngày 30/7/2022 (Thứ 7 30/07)
Giải thưởngKết quảGiải thưởng
Giải đặc biệt

Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay

786969
2 tỷ
Giải phụ đặc biệt

Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay

969786
400tr
Giải nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

232192914441
30tr
Giải nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

871918685966955965
10tr
Giải ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

205626830107996551689719
4tr
Giải tư

Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba

1tr
Giải năm

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ

100k
Giải sáu

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ

40k
Tra cứu Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Vietlott Ngày 28/7/2022 (Thứ 5 28/07)
Giải thưởngKết quảGiải thưởng
Giải đặc biệt

Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay

775705
2 tỷ
Giải phụ đặc biệt

Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay

705775
400tr
Giải nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

461686467811
30tr
Giải nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

565774553668647899
10tr
Giải ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

862256656256481999758041
4tr
Giải tư

Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba

1tr
Giải năm

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ

100k
Giải sáu

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ

40k
Giải mã Giấc Mơ